Despre
proiect

Minți deschise

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți

Proiect cu finantare din Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, Programul „Provocari in sanatatea publica la nivel european”

Perioada de implementare – 36 luni (30 martie 2020 – 29 martie 2023)*

Buget: 2.500.000 euro*

*Proiectul s-a prelungit până în aprilie 2024, având o durată totală de 49 luni. Bugetul inițial a fost suplimentat până la valoarea totală de 2.971.246,57 euro.

Operator de program

Partener

Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia
– Comunitatea Academică Regională pentru Autism,
ADHD, Sindromul Tourette și Narcolepsie (RFM)

Scopul proiectului

Proiectul sprijină creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea capacităților membrilor comunității, părinților, profesioniștilor din domeniul asistenței medicale primare, educației și protecției sociale pentru a sprijini mai bine copiii expuși riscului și/ sau cu tulburări de sănătate mintală și îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală.

Obiectivele proiectului

Creșterea nivelului de conștientizare și a capacitații comunităților, părinților, profesioniștilor din sănătate, educație și protecție socială de a sprijini copiii cu risc de a dezvolta sau deja diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală;

Dezvoltarea de servicii comunitare de sănătate mintală adecvate pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală.

Grupuri țintă vizate

1.500 de copii cu tulburări de sănătate mintală, cu precădere tulburări pervazive, ADHD, tulburări de anxietate, depresie, tulburări de atașament; acestea sunt cele mai frecvent întâlnite dificultăți psihologice și psihiatrice pe care copiii Ie experimentează în domeniul sănătății mintale;

1.500 de copii vulnerabili, cu risc de a dezvolta dificultăți de sănătate mintală, din cauza violenței domestice, comportamentelor de bullying din școală, stilurilor de educație parentală inadecvate, absenței unuia / ambilor părinți din motive de migrațiune economică, prezenței unui părinte cu afecțiune psihică etc.

1.500 de părinți ai copiilor cu risc / diagnosticați cu convingeri și atitudini îmbunătățite cu privire la starea de bine și obiectivele de dezvoltare ale copiilor cu tulburări de sănătate mintală;

200 de profesioniști din domeniul sănătății mintale, angajați în centre comunitare de sănătate mintală, care lucrează în echipe multidisciplinare și oferă servicii complexe pentru copiii cu diagnostic.

500 de profesioniști din următoarele sectoare:
1. din domeniul educației (cadre didactice, consilieri școlari), cu competențe crescute de identificare, intervenție timpurie, și referire a copiilor cu risc către servicii specializate;
2. din domeniul asistenței medicale primare, care au acces și contact direct cu familii vulnerabile și pot fructifica această poziție pentru a face identificare timpurie și referire către un serviciu specializat;
3. din domeniul protectiei copilului, care au contact cu grupuri specifice de copii vulnerabili – cei cu istoric de traumă, abuz, abandon și cei care au risc crescut de a dezvolta o tulburare de sănătate mintală;

Rezultatele proiectului

Un program de educație parentală pozitivă disponibil în comunitățile profesionale din România;

1.500 de părinți cu abilități crescute de educație parentală pozitivă, mai bine pregătiți pentru identificarea semnelor timpurii ale tulburărilor emoționale în rândul copiilor;

 

O rețea de 20 de profesioniști formați ca facilitatori de educație parentală la nivel comunitar;

5 programe de formare elaborate si desfasurate, cu privire la identificarea, intervenția timpurie și referirea copiilor cu risc/ cu tulburări pervazive, ADHD, anxietate, depresie, tulburare de atașament;

25 de sesiuni de formare profesională desfasurate, destinate profesioniștilor din domeniile de interes pentru prevenția tulburărilor de sănătate mintală – educație, protecția copilului, asistență medicală primară;

500 de profesioniști în domeniul educației, sănătății și protecției copilului, cu competențe crescute pentru identificarea timpurie și referirea către servicii de specialitate a copiilor cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală / cu tulburări de sănătate mintală;

Un raport de cercetare cu privire la incidența tulburărilor de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților, elaborat și multiplicat în 500 de exemplare și distribuit la nivel național;

Un manual de standarde pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală, publicat în 150 de exemplare și distribuit la nivel național;

Peste 2.000 de copii cu o stare a sănătății mintale îmbunătățită, urmare a accesării serviciilor comunitare de sănătate mintală oferite de centrele de sanatate mintala pilot selectate la nivel de proiect;

200 consilieri școlari, profesioniști din educatie si din serviciile comunitare de sănătate mintală care au beneficiat de workshop-uri în vederea dezvoltării competențelor de prevenire a consumului de substanțe în rândul copiilor și adolescenților;

Ateliere educaționale derulate în cadrul orelor de dirigenție pentru 2.000 de elevi de liceu și gimnaziu;

O propunere de politica publica elaborata in cadrul proiectului, pentru problematica consumului de substanțe psihoactive care sa respecte drepturile omului și care să urmărească creșterea stării de sănătate fizică și mintală;

O campanie de informare si constientizare desfasurata, indreptata impotriva stigmei asociate cu sanatatea mintala, ca prinicipala bariera in accesarea serviciilor specifice de suport.

Activități transversale

Activitatea 1 – Managementul proiectului
Realizată de C.N.S.M.L.A., care asigura buna desfășurare a proiectului, atingerea obiectivelor și obținerea rezultatelor planificate.

Activitatea 9 – Comunicarea proiectului
Urmărește informarea, promovarea și diseminarea mesajelor cheie legate de obiectivele proiectului, cooperarea bilaterală, implementarea, rezultatele și impactul Granturilor SEE, de-a lungul întregii perioade de desfășurare a proiectului, în acord cu cerințele de informare și comunicare.

Activități specifice

Activitatea 2 – Campania de conștientizare își propune:
Scăderea nivelului de stigmatizare cu privire la tulburările de sănătate mintală, în cadrul comunităților avute în vedere;
Părinți cu aptitudini și convingeri modificate, cu privire la starea de bine a copiilor, disciplinarea acestora și obiectivele de dezvoltare ale unui copil cu o tulburare de sănătate mintală;
Un impact măsurat prin mijloace de promovare specifice de peste 2.000 de persoane.

Activitatea 3 – Dezvoltarea de abilități de educație parentală pozitivă, pentru a ajuta părinții să identifice semnele timpurii de risct emoțional, realizabilă prin:

Elaborarea programului de educație parentală pozitivă, cu conținuturi ce acoperă nevoile de dezvoltare ale copiilor de la naștere până în anii adolescenței;

Dezvoltare de competențe pentru 20 de profesioniști ce vor deveni facilitatori de educație parentală la nivel comunitar;

Organizarea de ateliere de educație parentală (un număr mediu de 150 de sesiuni) pentru 1.500 de părinți de copii cu risc care beneficiază deja de servicii comunitare de sănătate mintală.

Activitatea 4 – Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate, educație și protecție socială pentru a identifica eficient și a referi către servicii specializate copii cu risc/ copii cu tulburare de sănătate mintală, constând în:

Elaborarea a 5 programe de formare pentru identificarea, intervenția timpurie și referirea copiilor cu risc/ cu tulburări pervazive, ADHD, anxietate, depresie sau tulburare de atașament;

Organizarea și furnizarea a 25 de sesiuni de training cu o durată de 5 zile pentru 500 de profesioniști din sănătate, educație și protecția copiilor (educatori, învățători, consilieri școlari).

Activitatea 5 – Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate mintală, în vederea tratării copiilor cu tulburări de sănătate mintală – tulburări de spectru autist, tulburari de atașament, tulburări de anxietate, ADHD, depresie, constând în:

Elaborarea a 5 programe de formare privind evaluarea și intervenția în cazul copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist, ADHD, anxietate, depresie, tulburare de atașament;
Organizarea și furnizarea de sesiuni de training pentru 200 de profesioniștii din domeniul sănătății mintale, privind evaluarea și intervenția în cazul copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist;
Organizarea și furnizarea de sesiuni de training pentru 200 de profesioniști din domeniul sănătății mintale, privind evaluarea și intervenția în cazul copiilor diagnosticați cu ADHD, anxietate, depresie, tulburări de atașament;

Activitatea 6 – Realizarea unui studiu național în domeniul sănătății mintale a copiilor și adolescenților, constând în:

Elaborarea unui studiu național cu privire la incidența tulburarilor de sănătate mintală în rândul copiilor aI adolescenților, cu un interes deosebit față de tulburările pervazive de dezvoltare, este deosebit de importantă, dat fiind faptul că rezultatele acestui studiu ar putea orienta măsurile strategice în domeniul sănătății mintale a copiilor.
Acest raport va fi elaborat în premieră în Romania, în domeniul sănătății mintale a copilului și adolescentului și va fi distribuit tuturor instituțiilor interesate.

Activitatea 7 – Elaborarea a 8 standarde pentru servicii comunitare de sanatate mintala

Conform Legii Naționale a Sănătății Mintale, fiecare Centru Comunitar de Sănătate Mintala ar trebui să fie dezvoltat în conformitate cu standarde de calitate, utilizate de asemenea pentru a evalua eficiența și accesul la grupurile țintă deservite.
În acest moment, sistemul românesc de sănătate mintală funcționează fără un manual de standarde de calitate.
Prin proiect va fi realizat Manualul de standarde specifice, care va fi publicat în 150 de exemplare și distribuit la nivel național.

Activitatea 8 – Creșterea capacității tehnice a Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală precum și a CNSMLA (program pilot) în vederea sprijinirii de servicii complexe de sănătate mintală către 1.500 de copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală.

Această activitate a fost implementată în 6 centre comunitare pilot, selectate în acest scop, cu ajutorul unor profesioniști cu expertiză în creșterea de competențe.
Cele 6 centre colaboratoare, selectate din cele 22 existente la nivel național, pe baza unor criterii specifice sunt:

1. Centrul de Sănătate Mintală din Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta;
2. Centrul de Sănătate Mintală din Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara;,
3. Centrul de Sănătate Mintală din Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani;
4. Centrul de Sănătate Mintală dinSpitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu;
5. Centrul de Sănătate Mintală din Spitalul de Psihiatrie Titan – „Constantin Gorgos” Bucuresti
6. Centrul de Sănătate Mintală din Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Activitatea 10 – Creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul educației și din serviciile comunitare de sănătate mintală în vederea prevenirii consumului de substanțe în rândul copiilor și adolescenților

și

Organizarea de ateliere educaționale în vederea creșterii nivelului de conștientizare și prevenirii comportamentelor de consum, destinate elevilor de gimnaziu și liceu.

Activitatea 11 – Realizarea unei politici publice in domeniul sanatatii mintale, raportata la problematica consumului de droguri

Rolul NTNU

Implicarea Partenerului Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia – Comunitatea Academică Regională pentru Autism, ADHD, Sindromul Tourette și Narcolepsie (RFM) se va realiza prin:

Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea grupurilor de suport pentru parintii copiilor diagnosticați cu ADHD (training cu psihologi, psihoterapeuti, psihiatri);

Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea grupurilor de consiliere și psihoterapie de grup pentru copii și adolescenți diagnosticați cu ADHD (training);

Sprijin pentru dezvoltarea metodologiei de cercetare pentru studiul epidemiologic;

Creșterea competenței profesioniștilor care lucrează cu copii diagnosticați cu ADHD și alte tulburări pervazive (training cu psihologi, psihoterapeuți, psihiatri);

Mentorat pentru utilizarea instrumentului ADOS – recunoscut la nivel internațional pentru evaluarea copiilor cu tulburare de spectru autist;
Organizarea unei vizite de studiu pentru echipa de experți responsabilă cu elaborarea manualului de standarde de organizare și funcționare a unui centru comunitar, pentru a documenta procesul de elaborare și utilizare a acestui instrument important.